www.nfmosjoen.no Om oss Fr. 14. des. 2018
Meny

Du finner oss som gruppe

https://www.facebook.com/Norsk-Folkehjelp-Mosj%C3%B8en-1740605072916474/

Norsk Folkehjelp Mosjøen
Post adresse
Postboks 458
8651 Mosjøen

Besøks adresse

Havnegata 23
8663 Mosjøen

org.nr 982349575

Kontor/mobil:975 14 353
post@nfmosjoen.no

Logg inn.


 

www.folkehjelp.no/no/om_oss/historie/Dette er noe av det vi jobber med i Mosjøen:


Medlemmene i Norsk Folkehjelp Mosjøen driver med mange forskjellige aktiviteter. Sanitetstjenester ved mange forskjellige idrettsarrangement, festivaler, tilstelninger, musikkstevner, bingoer m.m. utgjør hovedtyngden av vårt arbeid.

Du finner oss i Havnegt 23, kontoret er ubemannet, men du når oss og på tlf 97514353

 

 
Sanitet


Norsk Folkehjelp Sanitet Mosjøen, som er en underavdeling av Norsk Folkehjelp Mosjøen, har medlemmer som har fått god opplæring i sanitets og redningsarbeid, og som til en hver tid er disponibel for utrykning ved leiteaksjoner, ulykker og andre redningsaksjoner.
Som en del av vårt redningsarbeid har vi årlig påskeberedskap, hvor vi er å finne på Majavatn. Her samles medlemmene til vakttjeneste, men vi har også tid til sosialt samvær, hygge, lek og moro.
Kippermocupen er det største arrangementet hvor vi deltar med sanitetstjeneste. Der deltar ca 2000 idrettsutøvere, og det behandles ca 150-200 skader, alt fra skrubbsår til bein skader samt skader av mer alvorlig art. I 2005 hadde vi også ansvaret for førstehjelps tjenesten under landsturnstevne som ble avholdt i Mosjøen i tiden 28 juni til 3 juli 2005

Ungdom


Norsk Folkehjelp Mosjøen driver i dag en ungdomsgruppe i Mosjøen. Foruten egen aktivitet, så er ungdomsgruppen en viktig samarbeidspartner for all annen aktivitet i laget. De er bl.a. med på 1 mai arrangement, med arrangør av hygge treff for eldre, enkelte sanitetstjenester m.m. For å komme i kontakt med denne, kontakt vår ungdoms kontakt Ole K Eli 938 58 585 for nærmere info.

 

Hva er Norsk Folkehjelp

7. desember 1939 ble Norsk Folkehjelp stiftet og 10. januar 1940 gikk Arbeidersaniteten inn i Norsk Folkehjelp som et ledd i den nye helseorganisasjonens virksomhet

Krigsårene 1940-1945


I de dagene da krigen brøt ut hadde Norsk Folkehjelp Sanitet hendene fulle. I tiden forut for krigsutbruddet var det tusener av mennesker som gikk førstehjelpskurs og det ble avholdt kurs i luftvern.

Norsk Folkehjelp Sanitet gjorde en kjempeinnsats i krigens første dager og arbeidet fortsatt illegalt da nazistene senere forbød Norsk Folkehjelp å fortsette virksomheten. For å unngå at lagrene kom i "urette" hender, ble det ført dobbelt regnskap og det materiell som det gikk å lure unna, ble fordelt blant enkeltpersoner og bedrifter for oppbevaring. Norsk Folkehjelp ble beslaglagt 11. september 1941. Rapportene fra denne tiden ble borte under beslagleggelsen i arkivene.

Her kan du lese mer om vår historie


Norsk Folkehjelp ? Vern om liv og helse ? Solidaritet i praksis!
web: info helgeland